Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (456) 2018 birželio 25

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • Apaštališkasis paraginimas
  GAUDETE ET EXSULTATE
  apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje
  (Tęsinys)

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS IR VISUOTINĖ MALDA
 • EUCHARISTIJOS LITURGIJA: ATNAŠAVIMAS
 • EUCHARISTIJOS MALDA
 • „TĖVE MŪSŲ“ IR DUONOS LAUŽYMAS
 • EUCHARISTIJOS LITURGIJA: KOMUNIJA
 • BAIGIAMOSIOS MIŠIŲ APEIGOS

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • INFORMACIJA APIE PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO MINĖJIMĄ LIETUVOS VYSKUPIJOSE
 • BAŽNYČIA – UŽ MOTERŲ PRIGIMTINES TEISES
  Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos

Ganytojo žodis

 • Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana
  HOMILIJA KAIŠIADORIŲ KATEDROJE

Homilijos

 • JIS MŪSŲ ŽEMĘ PADARĖ SAVO TĖVYNE / 14 eilinis sekmadienis (B)
 • DRĄSOS LIUDYTI / 15 eilinis sekmadienis (B)
 • JIS MOKO DAUGELIO DALYKŲ, NES MES JAM RŪPIME / 16 eilinis sekmadienis (B)
 • DIEVO BRAIŽAS / 17 eilinis sekmadienis (B)
 • DIEVIŠKOSIOS IŠMINTIES IR AUKOS DUONA / 18 eilinis sekmadienis (B)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Pirmųjų palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos metinių liturginis minėjimas
 • Kunigų susirinkimai
 • Devintinių procesija su Švč. Sakramentu Santakoje
 • Šv. Teresėlės laiškų rinktinės „Milžino žingsniais“ sutiktuvės
 • Paroda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja“
 • Mirė kunigas Juan Alejandro Dielinikaitis (1945–2018)