Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (457) 2018 liepos 27

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • KRIKŠTAS – PIRMASIS SAKRAMENTAS
 • KRIKŠTAS – KRIKŠČIONIŠKOJO TIKĖJIMO ŽENKLAS
 • GALIA ĮVEIKTI BLOGĮ
 • KRIKŠTAS – GYVYBĖS ŠALTINIS

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  VALSTYBĖS DIENOS PAMOKSLAS VILNIAUS ARKIKATEDROJE

Homilijos

 • NEPASIDUOTI MURMĖJIMO NUOSTATAI / 19 eilinis sekmadienis (B)
 • ATPIRKIMO SLĖPINIO BENDRADARBĖ / Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
 • VIENINTELIS MAISTAS / 20 eilinis sekmadienis (B)
 • KIETI ŽODŽIAI / 21 eilinis sekmadienis (B)
 • GYVENIMAS – TIKRO SANTYKIO KŪRIMAS / 22 eilinis sekmadienis (B)

Šventasis Sostas

 • Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija
  ATIDUOTI VISAS JĖGAS
  Apie krikščioniškąjį požiūrį į sportą ir žmogaus asmenį

Bažnyčia Lietuvoje

 • Monsinjoras Algirdas Jurevičius nominuotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru
 • Didieji Lietuvos šimtmečio atlaidai Žemaičių Kalvarijoje
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Kauno arkivyskupijos sielovados simpoziumas
 • Miesto misijų savaitė
 • Mirė kunigas Antanas Bunkus (1923–2018)