Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (458) 2018 rugpjūčio 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • LAIŠKAS DIEVO TAUTAI

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • ATGIMIMAS PER KRIKŠTĄ
 • APSIVILKTI KRISTUMI

Ganytojų žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS KREKENAVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAZILIKOJE
 • Nominuotasis vyskupas Algirdas Jurevičius
  HOMILIJA PIVAŠIŪNUOSE
 • Arkivyskupas Lionginas Virbalas
  HOMILIJA KAUNO ARKIKATEDROJE TEIKIANT ŠVENTIMUS VYSKUPUI ALGIRDUI JUREVIČIUI

Homilijos

 • KVIETIMAS ATSIVERTI NENUTYLA / 23 eilinis sekmadienis (B)
 • JĖZAUS DOVANOJAMA RAMYBĖ / 24 eilinis sekmadienis (B)
 • „APIE KĄ KALBĖJOTĖS KELYJE?“ / 25 eilinis sekmadienis (B)
 • EVANGELIJA NURODO AIŠKIĄ KRYPTĮ – EITI SU VIEŠPAČIU / 26 eilinis sekmadienis (B)

Šventasis Sostas

 • Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija
  ATIDUOTI VISAS JĖGAS
  Apie krikščioniškąjį požiūrį į sportą ir žmogaus asmenį
  (Tęsinys)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Monsinjoras Algirdas Jurevičius įšventintas vyskupu
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Žolinės atlaidai Krekenavoje
 • Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Kunigų rekolekcijos
 • Ateitininkų sąskrydis Berčiūnuose