Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9–10 (459–460) 2018 spalio 17

Popiežiaus apsilankymas

 • POPIEŽIUS PRANCIŠKUS BALTIJOS ŠALYSE
 • ŠVENTOJO TĖVO KALBOS IR MALDOS LIETUVOJE
 • ŠVENTOJO TĖVO KALBOS LATVIJOJE
 • ŠVENTOJO TĖVO KALBOS ESTIJOJE
 • POPIEŽIAUS SPAUDOS KONFERENCIJA LĖKTUVE
 • POPIEŽIUS APIE VIZITĄ BALTIJOS ŠALYSE

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • SUTVIRTINIMO DOVANA
 • DVASIOS ĮSPAUDAS
 • SUTVIRTINIMAS UGDO BAŽNYČIĄ
 • PILNATVIŠKO GYVENIMO TROŠKIMAS

Lietuvos vyskupų konferencija

 • LVK SEKRETORIATO INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VISUOTINIŲ ATLAIDŲ SUTEIKIMO
 • LVK SEKRETORIATO INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Homilijos

 • ŠEIMA – DIEVO PASITIKĖJIMO DOVANA / 27 eilinis sekmadienis (B)
 • KUR TIKRIEJI ŽMOGAUS LOBIAI? / 28 eilinis sekmadienis (B)
 • GUNDYTAS VISUOSE DALYKUOSE, BET JIS – BE NUODĖMĖS / 29 eilinis sekmadienis (B)
 • KAD PRAREGĖČIAU... / 30 eilinis sekmadienis (B)
 • „ŠIO PASAULIO PAVIDALAS PRAEINA“ (1 Kor 7, 31) / Visų Šventųjų iškilmė
 • ĮSAKYTA MYLĖTI / 31 eilinis sekmadienis (B)
 • BET KOKIAI DOVANAI REIKIA PRIEDO... / 32 eilinis sekmadienis (B)
 • MEILĖ, KURI NUŽUDYTA PRISIKELIA, IŠDUOTA NEIŠDUODA / 33 eilinis sekmadienis (B)
 • ATIDUODANTIS SAVE KITIEMS KARALIUS / Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas (B)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis
 • Naujai įšventinti Lietuvos vyskupai dalyvavo vyskupų kursuose Romoje
 • Jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai
 • Šiluvos atlaidai
 • Padėkos diena Šiluvoje