Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Redakcija

VYR. REDAKTORIUS
Gediminas Žukas

REDAKTORIAI
Kastantas Lukėnas
Violeta Micevičiūtė
Asta Petraitytė

ADRESAS
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
El. paštas lkbic@lcn.lt
www.baznycioszinios.lt

TELEFONAI
Redakcija (37) 323 853
Platinimo tarnyba (37) 322 758