Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Apie leidinį

„Bažnyčios žinios“ yra du kartus per mėnesį pasirodantis oficialus Katalikų Bažnyčios Lietuvoje informacinis biuletenis.

Leidinys 1996 m. įsteigtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir leidžiamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro. 

„Bažnyčios žinios“ daugiausia skirtos kunigams bei Bažnyčioje aktyviai besidarbuojantiems pasauliečiams. Leidinyje publikuojami Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei visuotinės Bažnyčios dokumentai, popiežiaus kalbos ir pareiškimai, sekmadienių ir kitų šventadienių homilijos, informuojama apie bažnytinio gyvenimo įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, pateikiama teologinių straipsnių.
 

„Bažnyčios žinių“ REDAKCINĘ KOMISIJĄ sudaro:

Pirmininkas l. e. p. kun. Kęstutis Smilgevičius

Nariai:
Kaišiadorių vyskupija | mons. Algirdas Jurevičius
Kauno arkivyskupija | Darius Chmieliauskas 
Panevėžio vyskupija | kun. Gediminas Jankūnas
Šiaulių vyskupija | kun. Evaldas Alūza
Telšių vyskupija | kun. Remigijus Saunorius
Vilkaviškio vyskupija | kun. Linas Baltrušaitis
Vilniaus arkivyskupija | kun. Saulius Bužauskas

REDAKCIJA