Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Rinktiniai straipsniai

NAUJAI ATRINKTI

Tema: TIKĖJIMAS, PROTAS IR LAISVĖ

  Joseph Ratzinger
 • Tikėjimas tarp proto ir jausmo
  („Bažnyčios žinios“ 2006 m. Nr. 8 (248), p. 20–26)
  * Glaube zwischen Vernunft und Gefühl. Straipsnis pirmąkart publikuotas: Mitteilungen des Übersee-Club Hamburg 1998. Versta iš: Joseph Kardinal Ratzinger, Glaube, Wahrheit, Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen, Freiburg im Breisgau 32004.
 • Krikščionybė, demitologizacija ir tiesos pergalė prieš religijas
  („Bažnyčios žinios“ 2005 m. Nr. 12 (228), p. 21–26)
  * Das Christentum – die wahre Religion? Tekstas kaip pranešimas perskaitytas 1999 m. lapkričio 27 d. Paryžiaus Sorbonos universitete. Versta iš: Joseph Kardinal Ratzinger, Glaube, Wahrheit, Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen, Freiburg im Breisgau 32004.
 • Laisvė ir tiesa
  („Bažnyčios žinios“ 2006 m. Nr. 6 (246), p. 10–16)
  * Freiheit und Wahrheit. Versta iš: Internationale katholische Zeitschrift Communio 24 (1995).

  Benediktas XVI
 • Tikėjimas, protas ir universitetas. Prisiminimai ir apmąstymai
  („Bažnyčios žinios“ 2006 m. Nr. 18 (258), p. 2–5)
  * Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen. Tekstas perskaitytas kaip kalba per susitikimą su mokslo atstovais Regensburgo universiteto Didžiojoje auloje 2006 m. rugsėjo 12 d. apsilankymo Vokietijoje metu. Versta iš teksto, vokiečių kalba pateikto Vatikano oficialioje interneto svetainėje: www.vatican.va.
 • Kas yra laisvė?
  („Bažnyčios žinios“ 2009 m. Nr. 6 (318), p. 4–6)
  * 2009 m. vasario 20 d. kreipimasis į Romos kunigų seminarijos bendruomenę.

Tema: KULTŪRA IR EUROPA

  Joseph Ratzinger
 • Tikėjimas, religija ir kultūra
  („Bažnyčios žinios“ 2006 m. Nr. 17 (257), p. 15–21)
  * Tekstas buvo perskaitytas 1992 m. Zalcburgo akademinių savaičių metu, 1993 m. per Tikėjimo mokymo kongregacijos susitikimą su Azijos vyskupų konferencijų tikėjimo komisijomis Honkonge.
 • Tikėjimas, tiesa ir kultūra – apmąstymai remiantis enciklika Fides et ratio
  („Bažnyčios žinios“ 2006 m. Nr. 16 (256), p. 16–23)
  * 1999 m.
 • Europa kultūrų krizėje
  („Bažnyčios žinios“ 2005 m. Nr. 15 (231), p. 16–20)
  * Konferencijos tekstas, kurį kardinolas J. Ratzingeris perskaitė 2005 m. balandžio 1 d. Subjako (Subiaco) šv. Scholastikos vienuolyne, įteikiant jam Subjako gyvybės ir šeimos fondo įsteigtą Šventojo Benedikto premiją už gyvybės ir šeimos puoselėjimą Europoje.

Tema: BAŽNYČIA, TEOLOGIJA

  Joseph Ratzinger
 • Bažnyčia ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio
  („Bažnyčios žinios“ 2005 m. Nr. 13–14 (229–230), p. 17–20)
 • Eucharistija ir misija
  („Bažnyčios žinios“ 2005 m. Nr. 16 (232), p. 13–21)
  * Tema „Eucaristia come genesi della missione” („Eucharistija kaip misijos pradžia”) buvo Como vyskupijos Eucharistinio kongreso, kuriame 1997 m. rugsėjo 10 d. pateikti šie apmąstymai, pagrindinė mintis. Šiek tiek pakeistas šis pranešimas pakartotas 1997 m. rugsėjo 25 d. nacionaliniame Eucharistiniame kongrese Bolonijoje.
 • Kunigų tarnystė ir gyvenimas
  („Bažnyčios žinios“ 2005 m. Nr. 18 (234), p. 16–21)
 • Kas iš tikrųjų yra teologija?
  („Bažnyčios žinios“ 2005 m. Nr. 13–14 (229–230), p. 21–23)
  * Padėkos žodžiai Doctor honoris causa vardo suteikimo proga Pamplonos Navarra universiteto Teologijos fakultete (1998). Versta iš: Joseph Kardinal Ratzinger. Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio. Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2005.
 • Tikėjimas ir teologija
  („Bažnyčios žinios“ 2005 m. Nr. 13–14 (229–230), p. 23–26)
  * Kalba, pasakyta Vroclavo teologijos fakultete teologijos garbės daktaro vardo suteikimo proga (2000) Versta iš: Joseph Kardinal Ratzinger. Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio. Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2005.

Tema: APIE KŪRIMĄ IR EVOLIUCIJĄ