Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

2005 metų rinktinis turinys ir archyvas

Popiežius Jonas Paulius II

Popiežiaus Jono Pauliaus II mirtis ir laidotuvės

Popiežius Benediktas XVI

 • Pamokslas per jo inauguracijos šv. Mišias Šv. Petro aikštėje balandžio 24 d. | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 8.
 • Kalba, pasakyta balandžio 20 d. Siksto koplyčioje Eucharistijos šventimo kartu su kardinolais pabaigoje | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 8.
 • Pontifikato pradžia | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 8.
 • Biografija | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 8.
 • Kardinolo Josepho Ratzingerio pamokslas per Pro eligendo papa Mišias Šv. Petro bazilikoje balandžio 18 d. prasidedant konklavai | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 8.
 • Lietuvos vyskupų ir tikinčiųjų sveikinimas Jo Šventenybei Popiežiui Benediktui XVI | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 8.
 • Homilija, pasakyta gegužės 29 d. per Italijos 24-ojo nacionalinio Eucharistijos kongreso baigiamąsias šv. Mišias „Vienybės Sakramentas“ | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 11.
 • Kalba Romos dvasininkams Laterano bazilikoje (2005 05 13) | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 12.
 • Kalba, pasakyta birželio 6 d. Romos šv. Jono Laterano bazilikoje pradedant Romos vyskupijos bažnytinį kongresą „Šeima ir krikščionių bendruomenė: asmens ugdymas ir tikėjimo perteikimas”. Antropologinis šeimos pagrindas | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 12.
 • Kalba per vigiliją su jaunimu Kelne (2005) | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 16.
 • Pamokslas per šv. Mišias Kelne XX pasaulinių jaunimo dienų metu (2005) | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 16.
 • Kalba per susitikimą su Aostos vyskupijos (Italija) dvasininkais „Be moralinės jėgos širdyse neįmanoma statydinti geresnio pasaulio“ (2005 07 25) | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 17.
 • Žinia 92-osios Migrantų ir pabėgėlių dienos (2006 m. sausio 15 d.) proga | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 23.
 • Žinia Pasaulinės taikos dienos (2006 m. sausio 1 d.) proga | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 24.

Šventasis Sostas

 • Jonas Paulius II. Siekti pilnutinės ir regimos bendrystės tame pačiame tikėjime ir tuose pačiuose sakramentuose | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 1.
 • Šventojo Tėvo vardu – Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Angelo Sodano žinia XXVI pasaulinės turizmo dienos proga | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 17.

Vyskupų sinodas

Kiti Bažnyčios dokumentai

 • Apaštališkosios penitenciarijos dekretas dėl atlaidų, suteikiamų Eucharistijos metais Miraculorum maximum *.pdf, BŽ 2005, Nr. 2.
 • Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE), Katechezės–universitetų komisija Europos universitetų kapelionų komitetas. Universitetinė sielovada Europoje | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 2.
 • Dvasininkijos kongregacija. Laiškas kunigams dėl eucharistijos ir vaikų sielovados | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 3.
 • Tarptautinė teologijos komisija. Bendrystė ir tarnystė. Žmogaus asmuo sukurtas pagal Dievo paveikslą | (14-22) *.pdf, BŽ 2005, Nr. 3. |(16-23) *.pdf, BŽ 2005, Nr. 4.
 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija. Pašvęstieji asmenys ir jų misija mokykloje |(17-23) *.pdf, BŽ 2005, Nr. 9. |(17-28) *.pdf, BŽ 2005, Nr. 10.
 • Dvasininkų kongregacija. Eucharistija, kunigystė ir bažnytinė bendrystė | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 11.
 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija. Instrukcija dėl asmenų su homoseksualiais polinkiais pašaukimo atpažinimo kriterijų svarstant jų priėmimą į seminarijas ir leidimą priimti šventimus | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 23.
 • Apaštališkoji penitenciarija. Dekretas Urbis et Orbis, kuriuo Šventasis Tėvas suteikia specialius visuotinius atlaidus Vatikano II Susirinkimo užbaigimo 40-ųjų metinių proga | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 23.
 • Popiežiškoji sveikatos apsaugos pastoracijos taryba. Žinia Pasaulinės AIDS dienos proga | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 23.
 • Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Medžiaga Maldos už krikščionių vienybę savaitei | *.pdf, BŽ 2005, Nr. 24.

Lietuvos Vyskupų Konferencija

Ganytojų žodis

Straipsniai

Homilijos

Dvasininkų nekrologai

Šiame turinyje neatsispindi rubrikos:

 • Bažnyčia Lietuvoje
 • Bažnyčia pasaulyje
 • Laiškai
 • Nauji leidiniai
 • Informacija
 • Skelbimai