Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

2011 metų turinys ir archyvas

Popiežius Benediktas XVI

 • Žinia 2011-ųjų metų Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga || Nr. 1, p. 2 || PDF
 • Kūdikėlis Jėzus turi priminti žmonėms apie jų panašumą į Dievą || Nr. 1, p. 3 || PDF
 • Pamokslas per 2010 m. Kalėdų nakties šv. MišIas Šv. Petro katedroje || Nr. 1, p. 4 || PDF
 • 2010 m. Kalėdų žinia Urbi et orbi || Nr. 1, p. 6 || PDF
 • Pamokslas per šv. Mišias 2011 m. Viešpaties Apsireiškimo dieną || Nr. 1, p. 7 || PDF
 • Žinia 2011 m. Pasaulinės ligonių dienos proga || Nr. 2, p. 2 || PDF
 • Žinia 2011 m. gavėnios proga || Nr. 4, p. 2 || PDF
 • Joseph Ratzinger / Benediktas XVI. Jėzus iš Nazareto. II dalis. Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo. Ištrauka || Nr. 6, p. 2|| PDF
 • Žinia Pasaulinės maldos už dvasinius pašaukimus dienos proga || Nr. 7, p. 2 || PDF
 • Žinia 45-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga || Nr. 8, p. 2 || PDF
 • Pamokslas per Verbų sekmadienio šv. Mišias Šv. Petro aikštėje || Nr. 8, p. 3 || PDF
 • Pamokslas per šv. Krizmos Mišias Šv. Petro katedroje || Nr. 8, p. 5 || PDF
 • Pamokslas per Paskutinės vakarienės šv. Mišias Šv. Jono bazilikoje Laterane || Nr. 8, p. 6 || PDF
 • Pamokslas per Velyknakčio šv. Mišias Šv. Petro katedroje || Nr. 8, p. 8 || PDF
 • Popiežiaus Velykų žinia Urbi et orbi || Nr. 8, p. 10 || PDF
 • Pamokslas per šv. Mišias Joną Paulių II skelbiant palaimintuoju || Nr. 9, p. 2 || PDF
 • Apie Biblijos įkvėpimą ir tiesą || Nr. 9, p. 4 || PDF
 • Kalba Popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto surengto susitikimo dalyviams || Nr. 12, p. 2 || PDF
 • Kalba Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos organizuoto enciklikos Mater et Magistra 50-ųjų metinių minėjimo dalyviams || Nr. 12, p. 3 || PDF
 • Kalba Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos plenarinio susirinkimo dalyviams || Nr. 12, p. 4 || PDF
 • Homilija per Mišias švenčiant Nacionalinę Kroatijos katalikiškųjų šeimų dieną || Nr. 12, p. 5 || PDF
 • Kalba susitikime su visuomenės atstovais, politinio, ekonominio, kultūrinio ir verslo pasaulio žmonėmis, diplomatiniu korpusu ir religinių bendruomenių vadovais || Nr. 12, p. 7 || PDF
 • Homilija Pasaulio jaunimo dienų uždarymo šv. Mišiose Madride || Nr. 14, p. 2 || PDF
 • Kalba per susitikimą su jaunosiomis vienuolėmis Šv. Lauryno vienuolyne El Eskorialyje || Nr. 14, p. 3 || PDF
 • Kalba per susitikimą su jaunaisiais universitetų dėstytojais Šv. Lauryno vienuolyne El Eskorialyje || Nr. 14, p. 4 || PDF
 • Pamokslas per šv. Mišias su seminaristais Madride || Nr. 14, p. 5 || PDF
 • Žinia 2011 m. Pasaulio misijų sekmadienio proga || Nr. 15, p. 2 || PDF
 • Eucharistinis dvasingumas – tikras vaistas nuo individualizmo || Nr. 15, p. 3 || PDF
 • Kalba Bundestage || Nr. 16, p. 2 || PDF
 • Pamokslas per šv. Mišias Berlyno olimpiniame stadione || Nr. 16, p. 4 || PDF
 • Kreipimasis į Evangelikų Bažnyčios Vokietijoje atstovus || Nr. 16, p. 6 || PDF
 • Kalba per ekumenines pamaldas || Nr. 16, p. 7 || PDF
 • Kalba seminaristams || Nr. 16, p. 8 || PDF
 • Kalba per susitikimą su veikliais pasauliečiais iš Bažnyčios ir visuomenės || Nr. 16, p. 9 || PDF
 • Apaštališkasis laiškas motu proprio forma PORTA FIDEI, kuriuo skelbiami Tikėjimo metai || Nr. 17, p. 2 || PDF
 • Mokyti jaunimą teisingumo ir taikos. Žinia 2012 m. Pasaulinės taikos dienos proga || Nr. 18, p. 2 || PDF
 • Religija ir taika pasaulyje || Nr. 18, p. 5 || PDF

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • APIE MARGARITĄ UANIETĘ || Nr. 3, p. 2 || PDF
 • APIE KOTRYNĄ SIENIETĘ || Nr. 5, p. 2 || PDF
 • APIE JULIJONĄ NORIDŽIETĘ || Nr. 5, p. 3 || PDF
 • APIE ŠV. KOTRYNĄ GENUJIETĘ || Nr. 5, p. 5 || PDF
 • APIE ŠV. JOANĄ ARKIETĘ || Nr. 5, p. 7 || PDF
 • APIE ŠV. TERESĘ AVILIETĘ || Nr. 5, p. 8 || PDF
 • APIE ŠVENTĄJĮ PETRĄ KANIZIJŲ || Nr. 7, p. 3 || PDF
 • APIE ŠVENTĄJĮ KRYŽIAUS JONĄ || Nr. 7, p. 5 || PDF
 • APIE ŠVENTĄJĮ ROBERTĄ BELARMINĄ || Nr. 7, p. 7 || PDF
 • APIE ŠVENTĄJĮ PRANCIŠKŲ SALEZĄ || Nr. 7, p. 9 || PDF
 • APIE ŠVENTĄJĮ LAURYNĄ BRINDIZIETĮ || Nr. 7, p. 10 || PDF
 • APIE ŠV. ALFONSĄ LIGUORĮ || Nr. 8, p. 11 || PDF
 • APIE TERESĘ LIZJIETĘ || Nr. 9, p. 4 || PDF
 • APIE ŠVENTUMĄ || Nr. 9, p. 6 || PDF
 • APIE MALDĄ SENOSIOSE KULTŪROSE || Nr. 9, p. 8 || PDF
 • APIE MALDĄ (II) || Nr. 10, p. 2 || PDF
 • APIE ABRAOMO UŽTARIAMĄJĄ MALDĄ || Nr. 10, p. 3 || PDF
 • APIE JOKŪBO IMTYNES SU DIEVU || Nr. 10, p. 5 || PDF
 • APIE MOZĖS MALDĄ || Nr. 12, p. 8 || PDF
 • APIE ELIJO MALDĄ || Nr. 13, p. 2 || PDF
 • APIE PSALMYNĄ || Nr. 14, p. 6 || PDF
 • APIE 3-ĄJĄ PSALMĘ || Nr. 15, p. 5 || PDF
 • APIE 22-ĄJĄ PSALMĘ || Nr. 15, p. 6 || PDF
 • APIE 23-IĄJĄ PSALMĘ || Nr. 16, p. 11 || PDF
 • APIE 126-ĄJĄ PSALMĘ || Nr. 16, p. 13 || PDF
 • APIE 136-ĄJĄ PSALMĘ || Nr. 17, p. 7 || PDF
 • APIE VIEŠPATIES TORĄ (119-OJI PSALMĖ) || Nr. 18, p. 7 || PDF
 • APIE PERGALINGĄJĮ MESIJĄ (110-OJI PSALMĖ) || Nr. 18, p. 9 || PDF

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI. Posinodinis apaštališkasis paraginimas VERBUM DOMINI vyskupams, kunigams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Dievo žodį Bažnyčios gyvenime ir misijoje (Tęsinys) || Nr. 2, p. 19; Nr. 3, p. 15; Nr. 4, p. 13 || PDF || PDF || PDF
 • Dvasininkijos kongregacija. KUNIGO MISIONIERIŠKOJI TAPATYBĖ BAŽNYČIOJE KAIP ESMINIS TRIA MUNERA MATMUO. Aplinkraštis || Nr. 6, p. 8 || PDF
 • Dvasininkijos kongregacija. KUNIGAS – DIEVIŠKOJO GAILESTINGUMO TARNAUTOJAS. Pagalbinė priemonė nuodėmklausiams ir dvasiniams vadovams || Nr. 13, p. 4 || PDF

Šventasis Sostas

 • Popiežiškoji komisija Ecclesia Dei. INSTRUKCIJA DĖL POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI MOTU PROPRIO PASKELBTO APAŠTALIŠKOJO LAIŠKO SUMMORUM PONTIFICUM TAIKYMO || Nr. 10, p. 7 || PDF
 • Tikėjimo mokymo kongregacija. APLINKRAŠTIS, SKIRTAS PADĖTI VYSKUPŲ KONFERENCIJOMS PARENGTI GAIRES, KAIP ELGTIS TAIS ATVEJAIS, KAI NEPILNAMEČIAI SEKSUALIAI IŠNAUDOJAMI DVASININKŲ || Nr. 10, p. 10 || PDF
 • Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. ŽINIA 2011 m. PASAULINĖS TURIZMO DIENOS PROGA || Nr. 14, p. 8 || PDF
 • DVASININKIJOS KONGREGACIJOS APLINKRAŠTIS ŠVENTOVIŲ REKTORIAMS || Nr. 15, p. 8 || PDF

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Tarptautinė ekumeninė konferencija „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ || Nr. 1, p. 9 || PDF
 • Konferencijos komunikatas || Nr. 1, p. 11 || PDF
 • Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininko kardinolo E. Antonelli ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo K. Kocho sveikinimai || Nr. 1, p. 12 || PDF
 • Maskvos Patriarchato Išorinių Bažnyčios ryšių skyriaus pirmininkas, Volokolamsko metropolitas Hilarionas. „Turėti ar būti “ || Nr. 1, p. 13 || PDF
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Katalikų
 • Bažnyčios Lietuvoje atsakas į iššūkius šeimai || Nr. 1, p. 15 || PDF
 • Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis. Šeimos sampratos iššūkiai šiuolaikinei liuteronybei || Nr. 1, p. 19 || PDF
 • VDU KTF Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius kun. prof. dr. Andrius Narbekovas. Jaunimo rengimas šeimai: sukurti pagal Dievo paveikslą || Nr. 1, p. 22 || PDF
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje || Nr. 5, p. 11 || PDF
 • LVK Pirmininko pranešimas dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokykloje (2011 03 17) || Nr. 6, p. 22 || PDF
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos dekretas Dėl Valandų liturgijos I t. lietuviškojo teksto || Nr. 18, p. 11 || PDF

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinių posėdžių komunikatai

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (Vilnius, 2011 02 23) || Nr. 5, p. 13 || PDF
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (Birštonas, 2011 04 11) || Nr. 7, p. 12 || PDF
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (Telšiai, 2011 06 09) || Nr. 11, p. 2 || PDF
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (Vilnius, 2011 10 23–26) || Nr. 17, p. 39 || PDF
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (Vilnius, 2011 12 12) || Nr. 18, p. 34 || PDF

Lietuvos vyskupai

 • Arkivyskupo S. Tamkevičiaus viešas kreipimasis į LR Seimo narius, svarstančius įstatymų dėl dirbtinio apvaisinimo projektus || Nr. 9, p. 10 || PDF
 • Lietuvos vyskupų nutarimas 2012-uosius metus Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais || Nr. 14, p. 33 || PDF
 • Lietuvos vyskupų pareiškimas || Nr. 17, p. 9 || PDF
 • Arkivyskupo S. Tamkevičiaus viešas kreipimasis į LR Seimo narius || Nr. 17, p. 10 || PDF
 • Kardinolas A. J. Bačkis. BAIGIANT DIEVO GAILESTINGUMO METUS || Nr. 18, p. 11 || PDF
 • Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius. GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS ARKIVYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS DĖL NUOLATINIO DIAKONATO TARNYSTĖS ĮVEDIMO || Nr. 18, p. 13 || PDF

Ganytojo žodis

 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Laiškas Dievo gailestingumo metų proga || Nr. 1, p. 25 || PDF
 • Apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi. Žodis Kaišiadorių katedroje minint Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio 75-mečio sukaktį || Nr. 5, p. 12 || PDF
 • Apaštališkojo nuncijaus arkiv. Luigi Bonazzi sveikinimas atidengiant pal. Jono Pauliaus II paminklą Kaune || Nr. 11, p. 12 || PDF
 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Palaimintojo Jono Pauliaus II pagerbimas Santakoje || Nr. 11, p. 12 || PDF
 • Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius: „Reikalingi Dievo gailestingumo“. Homilija Šiluvoje || Nr. 15, p. 18 || PDF

Homilijos

 • PRISIARTINO KARALYSTĖ. 3 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 1, p. 27 || PDF
 • PADRĄSINIMAS SILPNIESIEMS. 4 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 2, p. 15 || PDF
 • TIKROJI ŠVIESA. 5 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 2, p. 16 || PDF
 • TIKRASIS TEISUMAS. 6 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 2, p. 17 || PDF
 • ŠVENTUMO KELIAS. 7 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 2, p. 18 || PDF
 • „PER DAUG NESIRŪPINKITE“. 8 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 3, p. 13 || PDF
 • GYVENIMO UOLA. 9 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 3, p. 14 || PDF
 • ATSAKAS GUNDYTOJUI. I gavėnios sekmadienis (A) || Nr. 4, p. 11 || PDF
 • ATSIMAINYMAS IR KANČIA. II gavėnios sekmadienis (A) || Nr. 4, p. 12 || PDF
 • MALONIŲ ŠULINYS. III gavėnios sekmadienis (A) || Nr. 5, p. 22 || PDF
 • TEISMAS AKLIESIEMS. IV gavėnios sekmadienis (A) || Nr. 5, p. 23 || PDF
 • LOZORIAUS PRIKĖLIMAS. V gavėnios sekmadienis (A) || Nr. 6, p. 23 || PDF
 • TIKĖJIMO AKYS. Velykų sekmadienis || Nr. 7, p. 21 || PDF
 • TIKĖJIMAS PERKEIČIA. II Velykų sekmadienis (A) || Nr. 7, p. 22 || PDF
 • ATGIMTI VILTIMI. III Velykų sekmadienis (A) || Nr. 7, p. 23 || PDF
 • IŠGANYMO VARTAI. IV Velykų sekmadienis (A) || Nr. 8, p. 22 || PDF
 • KERTINIS AKMUO. V Velykų sekmadienis (A) || Nr. 8, p. 23 || PDF
 • LIUDYTI VILTĮ. VI Velykų sekmadienis (A) || Nr. 9, p. 19 || PDF
 • PABAIGA IR PRADŽIA. Kristaus žengimas į dangų – Šeštinės (A) || Nr. 9, p. 20 || PDF
 • PENKIASDEŠIMTOJI DIENA. Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės || Nr. 10, p. 22 || PDF
 • AMŽINASIS DIALOGAS. Švenčiausioji Trejybė (A) || Nr. 10, p. 23 || PDF
 • TIKĖJIMU REGIMAS BUVIMAS. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) || Nr. 11, p. 10 || PDF
 • ROMUSIS IR NUOLANKIAŠIRDIS. 14 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 11, p. 11 || PDF
 • PALYGINIMAS APIE SĖJĖJĄ. 15 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 12, p. 20 || PDF
 • KVIEČIAI IR RAUGĖS. 16 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 12, p. 21 || PDF
 • PASLĖPTAS LOBIS IR BRANGUS PERLAS. 17 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 12, p. 22 || PDF
 • KITAS KELIAS. 18 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 12, p. 23 || PDF
 • VALTIS, BLAŠKOMA BANGŲ. 19 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 13, p. 31 || PDF
 • DIDIS TIKĖJIMAS. 20 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 13, p. 32 || PDF
 • NUORODA Į GYVENIMĄ. Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) || Nr. 13, p. 33 || PDF
 • PILYPO CEZARĖJOS APYLINKĖSE. 21 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 13, p. 34 || PDF
 • MĄSTYTI DIEVO MINTIMIS. 22 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 13, p. 35 || PDF
 • BROLIŠKAS POKALBIS. 23 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 14, p. 10 || PDF
 • SEPTYNIASDEŠIMT SEPTYNIS KARTUS. 24 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 14, p. 11 || PDF
 • KLAUSIMAS DĖL ATLYGIO. 25 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 14, p. 12 || PDF
 • KŪRYBINGA TYLA. 26 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 14, p. 13 || PDF
 • DIEVO „NEBUVIMAS“. 27 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 14, p. 14 || PDF
 • GYVENIMO POKYLIS IR DRABUŽIS. 28 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 15, p. 12 || PDF
 • CIESORIAUS MONETA. 29 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 15, p. 13 || PDF
 • DVIEJŲ MEILIŲ SUSITIKIMAS. 30 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 15, p. 14 || PDF
 • TYRUMAS IR VEIDMAINYSTĖ. 31 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 15, p. 15 || PDF
 • ŠVENTŲJŲ DŽIAUGSMAS IR BENDRYSTĖ. Visi Šventieji || Nr. 15, p. 16 || PDF
 • PASIMATYMO VALANDA. 32 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 16, p. 15 || PDF
 • TALENTAS ŠVIESOJE IR TAMSOJE. 33 eilinis sekmadienis (A) || Nr. 16, p. 16 || PDF
 • TEISINGUMO ATKŪRIMAS. Kristus Karalius (A) || Nr. 16, p. 17 || PDF
 • NEŽINOTE, KADA ATEIS TAS LAIKAS. I advento sekmadienis (B) || Nr. 16, p. 18 || PDF
 • TYRŲ APŽELDINIMAS. II advento sekmadienis (B) || Nr. 17, p. 10 || PDF
 • LIUDYTI ŠVIESĄ. III advento sekmadienis (B) || Nr. 17, p. 11 || PDF
 • VIEŠPATIES APREIŠKIMAS. IV advento sekmadienis (B) || Nr. 17, p. 12 || PDF
 • KALĖDOS – PRISIKĖLIMO ŠVIESOJE. Kristaus Gimimas – Kalėdos || Nr. 17, p. 13 || PDF
 • DIEVO GIMDYTOJA. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja || Nr. 17, p. 14 || PDF
 • IŠMINČIAI IŠ RYTŲ. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai) || Nr. 18, p. 15 || PDF
 • ATEIKITE IR PAMATYSITE. 2 eilinis sekmadienis (B) || Nr. 18, p. 16 || PDF
 • ERDVĖS IR LAIKO PERKEITIMAS. 3 eilinis sekmadienis (B) || Nr. 18, p. 17 || PDF
 • DEMONOLOGIJOS ĮVADAS. 4 eilinis sekmadienis (B) || Nr. 18, p. 18 || PDF

Straipsniai

 • Kardinolas Mauro Piacenza. POPIEŽIŲ MOKYMAS APIE CELIBATĄ – NUO PIJAUS XI iki BENEDIKTO XVI || Nr. 11, p. 14 || PDF
 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius. PAMĄSTYMAI ORDINARINĖS IR EKSTRAORDINARINĖS ROMOS LITURGIJOS FORMŲ DERMĖS KLAUSIMU || Nr. 13, p. 28 || PDF
 • Kun. dr. Gediminas Jankūnas. JOSEPHAS RATZINGERIS IR RELIATYVIZMO DIKTATŪRA || Nr. 14, p. 17 || PDF
 • Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. MARIJA IR MOTERYS EVANGELIJOJE IR ANKSTYVOJOJE BAŽNYČIOJE || Nr. 14, p. 21 || PDF
 • Otto Neubauer, Vienos Emanuelio bendruomenės evangelizacijos centro direktorius. KAI NETURTAS VIRSTA TILTAIS TARP ŽMONIŲ || Nr. 15, p. 19 || PDF
 • Kun. Laurynas Visockas. PASTORACINĖ PARAPIJIEČIŲ LANKYMO PRAKTIKA || Nr. 16, p. 20; Nr. 17, p. 22 || PDF || PDF
 • Roch Kereszty O. Cist. MALDA KUNIGO GYVENIME || Nr. 17, p. 16 || PDF
 • Joseph Ratzinger / Benediktas XVI. ŠVENTASIS LAIKAS || Nr. 18, p. 19 || PDF
 • Kun. doc. dr. Rimas Skinkaitis. DIEVO GAILESTINGUMAS SENAJAME TESTAMENTE || Nr. 18, p. 24 || PDF
 • Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis. TAIZÉ BENDRUOMENĖS PAŠAUKIMO ASPEKTAI IR JOS KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS VIZIJA || Nr. 18, p. 27 || PDF

Interviu

 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius: „TAI NETIESA“ || Nr. 14, p. 15 || PDF

Knygų apžvalga

 • Kun. Vaclovas Aliulis MIC. APIE KUN. ROMUALDO DULSKIO KNYGĄ „EKUMENINĖ KRIKŠČIONYBĖ“ || Nr. 17, p. 37 || PDF

Teisininko komentaras

 • Aktualūs teisės aktų pakeitimai || Nr. 14, p. 26 || PDF
 • Klebonas – privatus ar viešas asmuo? || Nr. 18, p. 32 || PDF

Nekrologai

 • Mirė arkivyskupas Jonas Bulaitis (1933–2010) || Nr. 2, p. 13 || PDF
 • Mirė mons. jubil. Jonas Kavaliauskas (1923–2011) || Nr. 2, p. 14 || PDF
 • Mirė kun. Antanas Pryšmantas (1974–2011) || Nr. 3, p. 12 || PDF
 • Mirė kunigas Gvidas Jonas Pušinaitis (1942–2011) || Nr. 4, p. 10 || PDF
 • Mirė kan. jubiliatas Pranas Liutvinas (1927–2011) || Nr. 4, p. 10 || PDF
 • Mirė kun. Juzef Kviatkovskij (1945–2011) || Nr. 7, p. 20 || PDF
 • Mirė kunigas Bronislovas Jaura (1935–2011) || Nr. 8, p. 20 || PDF
 • Mirė kunigas Petras Kavaliauskas (1959–2011) || Nr. 8, p. 21 || PDF
 • Mirė kunigas Arvydas Petras Žygas (1958–2011) || Nr. 9, p. 16 || PDF
 • Mirė kunigas Juozapas Maleckis (1939–2011) || Nr. 9, p. 18 || PDF
 • Mirė monsinjoras Juzef Obrembski (1906–2011) || Nr. 11, p. 8 || PDF
 • Mirė kunigas Albinas Graužinis (1930–2011) || Nr. 15, p. 33 || PDF
 • Mirė kunigas Pranas Perlaitis (1931–2011) || Nr. 16, p. 31 || PDF
 • Mirė kunigas Jonas Raudonikis (1950–2011) || Nr. 17, p. 43 || PDF
 • Mirė kun. Stanislovas Stanikūnas (1957–2011) || Nr. 18, p. 41 || PDF

Nuorodos į numerio turinį ir PDf formuotę

Nr. 1 / 361 | 2011 sausio 15 || PDF

Nr. 2 / 362 | 2011 sausio 28 || PDF

Nr. 3 / 363 | 2011 vasario 11 || PDF

Nr. 4 / 364 | 2011 vasario 28 || PDF

Nr. 5 / 365 | 2011 kovo 10 || PDF

Nr. 6 / 366 | 2011 kovo 28 || PDF

Nr. 7 / 367 | 2011 balandžio 18 || PDF

Nr. 8 / 368 | 2011 balandžio 30 || PDF

Nr. 9 / 369 | 2011 gegužės 16 || PDF

Nr. 10 / 370 | 2011 gegužės 31 || PDF

Nr. 11 / 371 | 2011 birželio 15 || PDF

Nr. 12 / 372 | 2011 birželio 30 || PDF

Nr. 13 / 373 | 2011 liepos 18 || PDF

Nr. 14 / 374 | 2011 rugpjūčio 29 || PDF

Nr. 15 / 375 | 2011 rugsėjo 24 || PDF

Nr. 16 / 376 | 2011 spalio 24 || PDF

Nr. 17 / 377 | 2011 lapkričio 16 || PDF

Nr. 18 / 378 | 2011 gruodžio 23 || PDF