Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

2006 metų rinktinis turinys ir archyvas

Nuorodos nuves į senus www!

Popiežius Benediktas XVI

Šventasis Sostas

 • Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija. Dėl Neokatechumenato kelio liturgijos šventimo | *.pdf, BŽ 2006, Nr. 11.

Kiti Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji kultūros taryba. „Kur tavo Dievas?“ Atsiliepiant į šiandienį netikėjimo ir religinio abejingumo iššūkį (Pradžia) | *.pdf, BŽ 2006, Nr. 10.
 • Popiežiškoji kultūros taryba. „Kur tavo Dievas?“ Atsiliepiant į šiandienį netikėjimo ir religinio abejingumo iššūkį (Pabaiga) | *.pdf, BŽ 2006, Nr. 12.
 • Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba. Kova su korupcija | *.pdf, BŽ 2006, Nr. 20.

Ad limina Apostolorum

 • Šventojo Tėvo kalba Baltijos šalių vyskupams apsilankymo ad limina Apostolorum proga | *.pdf, BŽ 2006, Nr. 12.
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis Šventajam Tėvui apsilankymo ad limina Apostolorum metu | *.pdf, BŽ 2006, Nr. 12.
 • Vienybės išgyvenimas Pokalbis su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi | *.pdf, BŽ 2006, Nr. 13-14.

Lietuvos Vyskupų Konferencija

Ganytojų žodis

Straipsniai

Homilijos

Dvasininkų nekrologai

Šiame turinyje neatsispindi rubrikos:

 • Bažnyčia Lietuvoje
 • Bažnyčia pasaulyje
 • Laiškai
 • Nauji leidiniai
 • Informacija
 • Mintys
 • Kalbos kertelė
 • Skelbimai